Góra św. Anny – Rekolekcje Rodzina Bogiem Silna – wrzesień 2023