Licheń – II Ogólnopolski Kongres Małżeństw – październik 2023