OFICJALNA STRONA RUCHU PŁOMIENIA MIŁOŚCI W POLSCE

Ruch Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi

Ruch „Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi” to prywatne stowarzyszanie wiernych z siedzibą w Budapeszcie, zatwierdzone dnia 6 czerwca 2009 r. na podstawie kan. 215 Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Jego Eminencję kard. Pétera Erdő, arcybiskupa Esztergom-Budapeszt i prymasa Węgier.

Celem ogólnoświatowego Ruchu „Płomień Miłości – Szeretetláng” jest udział w nowej ewangelizacji poprzez:

ewangelizację rodzin, poprzez przekazywanie im Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi, aby dzięki niemu w sercach członków rodziny rozpalił się ogień Bożej Miłości;

wprowadzanie w nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi – Serca, które jest bezpiecznym schronieniem dla dusz i doskonałym przykładem świętości życia;

formację do naśladowania cnót Maryi i głoszenia wiary z żarliwą radością;

ofiarowanie modlitwy wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi poprzez praktykowanie nabożeństw Pierwszego Piątku i Pierwszej Soboty;

zakładanie Różańcowych Grup Modlitewnych w parafiach i „Sanktuariów Rodzinnych” w domach, gdzie rodziny modlą się wspólnie rozważając Pismo Święte i Duchowy Dziennik Płomienia Miłości. Podczas spotkań stałymi intencjami modlitw są: o jedność i świętość rodzin, za Papieża, o powołania kapłańskie i zakonne, o uświęcenie kapłanów oraz we wszystkich potrzebach Kościoła powszechnego;

praktykowanie w swoim codziennym życiu, jako „prywatnego nabożeństwa” modlitwy: „Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi; rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen”,

szerzenie Koronki Płomienia Miłości i modlitw do Niepokalanego Serca Maryi;

uświadamianie członkom Ruchu godności, jaką otrzymali na chrzcie świętym i potrzeby odpowiedzialnego udziału w misji, jaką Bóg powierzył Kościołowi na tym świecie.

Ruch stara się rozwijać w swoich członkach duchowość, w której osobiste zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi jest kontynuowane w codzienności przez życie sakramentalne, modlitewne i apostolskie zaangażowanie. Duchowość Ruchu opiera się na Słowie Bożym, nauczaniu Kościoła i przesłaniach zawartych w Dzienniku Duchowym Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi, spisanym przez Elżbietę Kindelmann.

Po wieloletniej próbie Ruch Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi oraz Dziennik Duchowy został zatwierdzony przez Jego Eminencję kard. Péter Erdő i od tego czasu rozwija się na całym świecie, przynosząc potężną siłę maryjnej odnowy.

Dowiedz się więcej o niezwykłym sposobie działania Płomienia Miłości, które Jezus Chrystus i Niepokalana Matka złożyli w nasze ręce i chcą, abyśmy przekazywali go wszystkim z serca do serca!

Oświadczenie kardynała Pétera Erdő
arcybiskupa Esztergom-Budapeszt

Kardynał Péter Erdő powierzył ks. dr Zoltánawi Kovácsowi (specjalista w dziedzinie mariologii) zbadanie teologicznej zgodności treści zawartych w „Dzienniku duchowym Płomienia Miłości” Elżbiety Kindelmann z nauczaniem Kościoła. Po tym badaniu przygotowano krytyczne wydanie tekstu „Dziennika duchowego”, a pozytywny raport cenzury, skłonił Księdza kardynała do opublikowania następującego oświadczenia:

Teologiczna rewizja Dziennika duchowego trwała wiele lat. Byliśmy w kontakcie z liderami i członkami Ruchu za granicą. Słuchaliśmy duszpasterzy, którzy świadczyli o owocności tej duchowości w życiu. Przekonaliśmy się, że ten Ruch, który został uznany przez biskupów w wielu diecezjach na całym świecie i jest żywy, i ma się dobrze tutaj na Węgrzech, gdzie się narodził, jest autentycznie katolicki w swojej duchowości i pobożności maryjnej. Wierzę, że z woli Opatrzności, doszliśmy do punktu, w którym możemy uznać ten Ruch także w naszym kraju.

Oświadczenie w oryginale

Hosszú évekig tartott a Lelki Napló teológiai átvizsgálása. Kapcsolatban voltunk a Mozgalom külföldi vezetőivel és tagjaival is. Meghallgattuk olyan lelkipásztorok véleményét, akik tanúsíthatták, hogy milyen gyümölcsöket terem az életben ez a lelkiség. Úgy találtuk, hogy ez a mozgalom, amely a világon számos egyházmegyében püspöki elismeréssel működik, és keletkezésének helyén, itt, Magyarországon is elevenen él, hitelesen katolikus lelkiséget és Mária-tiszteletet hordoz. Így érkeztünk el – hitem szerint a Gondviselés akaratából – arra a pontra, hogy hazánkban is elismerhetjük a mozgalmat.

Źródło: szeretetlang.hu

Zaświadczenie o stronie Ruchu Płomienia Miłości podpisane przez Győző Kindelmanna