23 SIERPNIA 2023

Oświadczenie kardynała Pétera Erdő – arcybiskupa Esztergom-Budapeszt

Kardynał Péter Erdő powierzył ks. dr Zoltánawi Kovácsowi (specjalista w dziedzinie mariologii) zbadanie teologicznej zgodności treści zawartych w „Dzienniku duchowym Płomienia Miłości” Elżbiety Kindelmann z nauczaniem Kościoła. Po tym badaniu przygotowano krytyczne wydanie tekstu „Dziennika duchowego”, a pozytywny raport cenzury skłonił Księdza kardynała do opublikowania następującego oświadczenia:

Teologiczna rewizja Dziennika duchowego trwała wiele lat. Byliśmy w kontakcie z liderami i członkami Ruchu za granicą. Słuchaliśmy duszpasterzy, którzy świadczyli o owocności tej duchowości w życiu. Przekonaliśmy się, że ten Ruch, który został uznany przez biskupów w wielu diecezjach na całym świecie i jest żywy, i ma się dobrze tutaj na Węgrzech, gdzie się narodził, jest autentycznie katolicki w swojej duchowości i pobożności maryjnej. Wierzę, że z woli Opatrzności, doszliśmy do punktu, w którym możemy uznać ten Ruch także w naszym kraju.